Advanced search Advanced search

Dostawa

 

1.     Sprzedawca uzgadnia z Kupującym sposób dostawy i jej koszt oraz służy wszelką niezbędną pomocą w wybraniu najkorzystniejszej opcji dostawy. W przypadku wielkogabarytowych dzieł sztuki Sprzedawca dysponuje ofertą transportu indywidualnego na życzenie Klienta.

2.     Koszty dostawy ponosi Klient.

3.     Sprzedawca dokłada wszelkiej należytej staranności w celu prawidłowego i zapewniającego bezpieczeństwo dostawy opakowania zakupionych przez Klienta dzieł sztuki.

4.     Sprzedawca jest zobowiązany do dokonania wysyłki dzieł sztuki zakupionych przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od daty finalizacji transakcji i dokonania niezbędnych uzgodnień z Klientem, co do formy dostawy.

5.     Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

keyboard_arrow_up